Energetika
kolem nás

Je publikace Českého svazu zaměstnavatelů v energetice s interaktivními prvky v podobě QR kódů, v níž naleznete kromě vstupního hesla ke každému z témat také úvodní texty. Společně s těmito webovými stránkami Vám umožní moderní formou nahlédnout do tajů současné energetiky.

Vzdělávání

Absolventi mohou najít široké pracovní uplatnění nejen v oblasti tak významného odvětví, jakým je energetika. Zaměstnavatelé z řad podnikatelského sektoru i veřejné správy mají o ně velký zájem, umocněný stále stoupajícím významem energetiky. Energetika nabízí spoustu nových příležitostí včetně těch kariérních.
Bez dostatku kvalifikovaných a motivovaných odborníků nelze tzv. energetickou tranzici úspěšně zvládnout.
20190812-EON_technici_web-69